HANDBOEK LOONHEFFINGEN 2010 PDF

VakTechnisch Adviseur Loonheffingen /auteur Handboek Loonheffingen. Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën. January – Present 9 years. Flexible retirement arrangements in which workers can retire abruptly or gradually at the age of their choice with higher retirement income as a. been signed more recently (December ) and is also reported to start Belastingdienst (), Handboek Loonheffingen

Author: Arashill Voodootilar
Country: Trinidad & Tobago
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 4 October 2016
Pages: 67
PDF File Size: 20.28 Mb
ePub File Size: 16.21 Mb
ISBN: 175-3-88502-480-8
Downloads: 48056
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Metaur

Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als hhandboek werknemer een auto van de zaak heeft en hij de afstand woning-werk per fiets aflegt, omdat de auto bij de zaak staat geparkeerd. Ja, de werkgever moet aannemelijk kunnen maken dat de werknemer de fiets gebruikt voor handnoek woon-werkverkeer. Nee, afgezien van een situatie als bedoeld in vraag Vraag Kan de werkgever onbelast een renteloze lening aan de werknemer verstrekken om hiermee een fiets te kopen?

Kort samengevat geldt het volgende: Antwoord Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer met zijn auto van de zaak naar de rand van de stad rijdt en daarvandaan op de fiets het resterende gedeelte van het traject woning-werk aflegt.

Op grond van de fietsregeling kan een werkgever aan een werknemer een voor het woon-werkverkeer te gebruiken fiets hierna kortweg: De fietsregeling is dan dus niet van toepassing. Antwoord Daaraan zijn de volgende gevolgen verbonden: Het voornemen bestaat om het BUA op dit punt aan te passen. Daarbij geldt het volgende. Antwoord Gedurende de periode dat een fiets ter beschikking is gesteld, heeft de werknemer voor de per fiets afgelegde reisafstand geen recht op een belastingvrije vergoeding omdat er sprake is van vervoer vanwege de werkgever.

Vraag Geldt de fietsenregeling ook voor oproepkrachten?

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong

Hierbij rust op de werkgever de plicht om de waarde in lonheffingen economische verkeer van de fiets vast te stellen. Vraag Kan de werkgever, als hij een fiets verstrekt, daarnaast een NS- of OV-jaarkaart verstrekken voor een gedeelte van de reisafstand woning-werk?

Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer het eerste gedeelte van het woon-werkverkeer per trein aflegt en de resterende afstand naar het werk per fiets overbrugt. Vraag Geldt de fietsregeling ook voor gebruikte fietsen? Vraag Moet de werkgever aannemelijk kunnen maken dat de werknemer de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer?

  FFXIV ARTBOOK PDF

Antwoord Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen handblek de werknemer een auto van de zaak heeft en hij de afstand woning-werk per fiets aflegt, omdat de auto bij de zaak staat geparkeerd. Wanneer komt deze werknemer opnieuw in aanmerking voor een onbelaste loonheffinfen voor een fiets volgens de fietsregeling?

De wijzigingen houden o. Om het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer hadnboek stimuleren gelden bepaalde fiscale faciliteiten.

Loonhefingen aantal kilometers moet van geval tot geval aannemelijk worden gemaakt. Bij die beoordeling moet de werkgever ook de verwachte duur van het fietsgebruik meewegen. Vraag Welk aantal zakelijke kilometers is nog aannemelijk? Daarvan is in ieder geval sprake bij een reisafstand van minimaal 15 km enkele reis als de werknemer meer dan de helft van het aantal dagen per week naar het werk fietst.

Als de werkgever een fiets verstrekt, kan hij daarnaast, voor een gedeelte van de reisafstand woning-werk, ook een NS- of OV-jaarkaart verstrekken. Kan een werkgever de fietsregeling toepassen als de werknemer een auto van de zaak heeft en hij de afstand woning-werk per fiets aflegt, omdat de auto bij de zaak staat geparkeerd? Een werkgever stelt een fiets ter beschikking aan een werknemer. Komt de werkgever in aanmerking voor investeringsaftrek met betrekking tot de aanschaf van deze handbooek

Vraag Wat wordt verstaan onder een gangbare fietsverzekering? Ja, de fietsregeling staat ook open voor gebruikte fietsen. Vraag Loonheffinten werkgever stelt een fiets 0210 beschikking aan een werknemer. Dus ook niet als de werknemer zelf het meerdere betaalt. Afschrijvingstermijnen die op een eerder jaar betrekking hebben kunnen onbelast worden vergoed, als de werkgever aannemelijk kan maken dat hij zich uiterlijk in het desbetreffende jaar had verplicht om de kosten in het latere jaar aan de werknemer te vergoeden.

Wel kan de werkgever, naast de lening, voor dezelfde fiets loonnheffingen een onbelaste vergoeding geven waarmee de lening wordt afgelost. De fietsregeling heeft als doel het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer te stimuleren.

Vraag Aan welke voorwaarden moet een werkgever voldoen als hij met toepassing van de fietsregeling een fiets gedeeltelijk belastingvrij wil vergoeden, verstrekken of ter beschikking wil stellen vgl.

Vraag Kan een werkgever de fietsregeling toepassen als de werknemer een auto van de zaak heeft en hij de afstand woning-werk per fiets aflegt, omdat de auto bij de zaak staat geparkeerd? Antwoord Nee, voor de fietsregeling is de uitwerking in hanvboek gevallen gelijk. Als de fietsregeling van toepassing is, kan de werkgever in bepaalde situaties ook nog onbelast de kosten van het openbaar vervoer vergoeden dan wel de loonhefvingen daarvoor onbelast aan de werknemer verstrekken zie vraag hierna.

  CLOROX DISINFECTING WIPES MSDS PDF

Antwoord Een gangbare fietsverzekering kan de volgende dekkingen ter zake van de fiets omvatten: Om praktische redenen is zonder nadere onderbouwing ook het volgende toegestaan. Vraag Geldt de fietsregeling uitsluitend voor werknemers? Kan een werkgever de fietsregeling toepassen als de werknemer het eerste gedeelte van het woon-werkverkeer per trein aflegt en de resterende afstand naar het werk per fiets overbrugt?

Dit moet plaatsvinden op basis van concrete feiten en omstandigheden, ofwel van een individuele werknemer, ofwel van een naar eigenschappen te onderscheiden groep werknemers. Het eventuele restant van de bijdrage moet de werknemer via het nettoloon betalen.

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong – Study Smart

Antwoord Elk aantal kilometers moet van geval tot geval aannemelijk worden gemaakt. De werkgever wil cadeaubonnen verstrekken voor met de fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer, bijvoorbeeld een VVV-bon of een cadeaubon die in fietsspeciaalzaken te besteden is.

Vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling van een fiets ten behoeve van het woon-werkverkeer 5. Vraag De werkgever wil cadeaubonnen verstrekken voor met de fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer, bijvoorbeeld een VVV-bon of een cadeaubon die in fietsspeciaalzaken te besteden is. Vraag Kan een werkgever de fietsregeling toepassen als de werknemer met de fiets van de woning naar het station rijdt en de overige kilometers van het woon-werkverkeer met de trein aflegt?

Ter verduidelijking volgt hieronder een drietal richtlijnen met een aantal voorbeelden: De vermindering van het normbedrag met de eigen bijdrage kan niet tot een negatief bedrag leiden.

Een werkgever die er voor kiest om oproepkrachten deel te laten nemen aan de fietsregeling, zal van geval tot geval moeten beoordelen of wordt voldaan aan de voorwaarden. Moet de werkgever aannemelijk kunnen maken dat de werknemer de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer?

Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer met de fiets van de woning naar het station rijdt en de overige kilometers van het woon-werkverkeer met de trein aflegt.

VPN